برچسب: عکس پسرونه

گوشیتو ور میداری✖️ ✖️نتتو روشن میکنی✖️ ✖️پی ام هاتو چک میکنی✖️ ✖️بازمــ مث همیشه خبری نی✖️ ✖️هـــــհҽــــــه✖️ ✖️اون موقس که میفهمی بودو نبودت واس کسی مهم نی✖️ ✖️اگه نباشم فقط نیستم✖️ ✖️کسی بی من...

عکس های بیشتر 📸فاجعه یعنی مغرور ترین پسر شهر عاشق مغرورترین دختر شهر باشد…