دسته: ضمینه

بی تو دلتنگترین عابر این شهر منم… کاش پاییز تو را باز به من پس میداد!   عکسهای بیشتر

عکس های بیشتر من هوایی بارانی ام ، این روزها جان میدهم ! برای پرسه های عاشقانه بی چتر بیا ؛ خیس خیس در من قدم بزن … 👤 سوسن درفش