دسته: عاشقانه

1

1

عکسهای بیشتر برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست  گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست  آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک  جز رنج سفر از قفسی تا قفسی...

عکسهای بیشتر 📸بگذار عشق قانون زندگی تو باشد این آدمها اهلی نمیشوند همیشه بهانه ای دارند برای دوست داشتن و نداشتنت

عکسهای بیشتر من دیوانه ی آن لحظه ای هستم که تو دلتنگم شوی و محکم در آغوشم بگیری و شیطنت وار ببوسیم و من نگذارم  عشق من ، بوسه با لجبازی ، بیشتر می...

عکس های بیشتر من هرگز نخواستم که از عشق افسانه ای بیافرینم،باور کن! من می‌خواستم که با دوست داشتن زندگی کنم کودکانه و ساده و روستایی … 👤 #نادر_ابراهیمی  

عکس های بیشتر من هوایی بارانی ام ، این روزها جان میدهم ! برای پرسه های عاشقانه بی چتر بیا ؛ خیس خیس در من قدم بزن … 👤 سوسن درفش  

عکسهای بیشتر گاه نمی دانم چه پیامی را بهانه کنم… تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم این بار که دلتنگی را بهانه کردم؛ فــــــردا را چه کنـــــم…!