دسته: کودک

عکس های بیشتر من هرگز نخواستم که از عشق افسانه ای بیافرینم،باور کن! من می‌خواستم که با دوست داشتن زندگی کنم کودکانه و ساده و روستایی … 👤 #نادر_ابراهیمی